سـامانه شفافــ‌سازی

ردیف عنوان نوع آگهی تاریخ انتشار
1 عملیات لایروبی و ساماندهی مسیل پسته در محدوده جوادیه (فاز دو) مناقصه یك مرحله‌ای
2 تجدید تهیه و نصب ابزار شتابنگار پروژه احداث سد گلمندره مناقصه دو مرحله‌ای
3 تهیه و نصب ابزار شتابنگار پروژه احداث سد گلمندره مناقصه یك مرحله‌ای
4 پر و مسلوب المنفعه نمودن منابع آبی غیرمجاز )سطحی و زیرزمینی( و آزادسازی تصرفات رودخانه ها در محدوده های تحت پوشش مدیریت های منابع آب بجنورد ، مناقصه یك مرحله‌ای
5 برگزاری مناقصه خدمات حمل و نقل شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی سال 1403 مناقصه یك مرحله‌ای
6 عملیات لایروبی ،بازگشایی و آزادسازی تصرفات رودخانه های اترک -درکش-کلاته بز-امند شهرستان های مانه و سملقان مناقصه یك مرحله‌ای
7 عملیات لایروبی ، بازگشایی و آزادسازی تصرفات رودخانه های بیدواز- دولت آباد و ... شهرستان اسفراین مناقصه یك مرحله‌ای
8 لایروبی وساماندهی مسیل پسته درمنطقه جوادیه( فازیک) مناقصه یك مرحله‌ای
9 عملیات نگهداری و تعمیرات تأسیسات آبی در حال بهره برداری استان در سال 1402-1403 مناقصه یك مرحله‌ای
10 جلوگیری از بهره برداری منابع آبی غیرمجاز (سطحی و زیرزمینی) و آزادسازی تصرفات رودخانه ها در محدوده های تحت پوشش مدیریت منابع آب اسفراین مناقصه یك مرحله‌ای
« 1 2 3 4 ... 5 10 » صفحه: